propozice

Pořadatel:

Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 p.s., MSKS z.s., Hřbitovní 30, 66451 Šlapanice

Pravidla:

dle soutěžního řádu dog-trekkingu

Termín:

VELIKONOČNÍ čtvrtek 13.4. – neděle 16.4.2017

Místo:

cvičiště KK Šlapanice, GPS: 49°10'23.657"N, 16°43'44.079"E

Délka trasy, časový limit:

dog-trekking LONG ............ 88 km (48 hod)


Doprovodný program:
dog-maraton MID ............... 46 km (24 hod)
SHORT ............................... 26 km (9 hod)

Doprovodného programu se mohou zúčastnit i závodníci bez psů.

Podmínky účasti:

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu.

Startovné:

dog-trekking LONG ............................. 350 Kč (450 Kč platba po uzávěrce)
doprovodná akce dog-maraton MID ...... 250 Kč (350 Kč platba po uzávěrce)
doprovodná akce SHORT .................... 100 Kč (150 Kč platba po uzávěrce)

Zahraniční závodníci platí až na místě.

Přihlášky:

Vyplňte prosím on-line formulář, přihlášku lze případně zaslat emailem agislapanice@email.cz. Startovné zasílejte složenkou typu A či převodem na účet KK Šlapanice 2023567359/0800, variabilní symbol 2017, do zprávy pro příjemce uveďtě jméno a příjmení psovoda

Uzávěrka přihlášek:

dog-trekking LONG .................................5.4.2017
doprovodná akce dog-maraton MID .........5.4.2017
doprovodná akce SHORT ...................... 13.4.2017

Prezence, veterinární přejímka:

dog-trekking LONG .............................čtvrtek 13.4. 19.00 - 21.00 hod
doprovodná akce dog-maraton MID .... pátek 14.4. 19.00 - 21.00 hod
doprovodná akce SHORT ....................sobota 15.4. do 8.00 hod


Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu neúčastní. Závodníci obdrží mapu (LONG velikosti A3), itinerář a startovací kartu.

Kategorie:

pro dog-trekking LONG a doprovodnou akci dog-maraton MID:
DTM 1: muži do 40-ti let včetně
DTW 1: ženy do 35-ti let včetně
DTM 2: muži nad 40 let
DTW 2: ženy nad 35 let


Účastníci LONGu, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTx 2 mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTx 1 nebo DTx 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu 2017, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR v roce 2017 do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen.


Doprovodná akce SHORT: bez kategorií

Briefing:

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod.

dog-trekking LONG ........................... čtvrtek 13.4.2017 přibližně ve 21 hod
doprovodná akce dog-maraton MID ... pátek   14.4.2017  přibližně ve 21 hod
doprovodná akce SHORT .................. bez briefingu

Start:

dog-trekking LONG ........................... pátek   14.4.2017 07.00 - 09.00 hod
doprovodné akce MID a SHORT ........sobota 15.4.2017 07.00 - 09.00 hod

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu. Pro LONG je případně možné startovat kdykoli v pátek či v sobotu, jako čas startu však bude vyznačeno - pátek 14.4. v 9:00 hod, závodník si tak zkrátí standardní časový limit (do cíle je třeba dorazit nejpozději v neděli 16.4. v 10 hod.). Pokud se tak rozhodnete, uveďte to prosím v přihlášce do poznámky.

Trasa:

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů probouzející se jarní přírodou převážně Moravského krasu, Adamovské a Bobravské vrchoviny. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti a kulturní památky.

Mapa:

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení - ShoCart č.51 a  52, KČT č. 86.

Kontrolní body:

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava:

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!


- dog-trekking LONG:

- bivakovací potřeby: spací pytel, karimatka (alumatka nebo hamaka)
- strava a voda pro psa. Minimálně 0,5 litru vody pro každého psa (voda pro psa musí být v odlišné nádobě než pití psovoda).
- miska pro psa
- mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
- lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
- dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať


- doprovodná akce dog-maraton MID:

- strava a voda pro psa. Minimálně 0,5 litru vody pro každého psa (voda pro psa musí být v odlišné nádobě než pití psovoda).
- miska pro psa
- mapa, itineář a startovací karta *
- lékárnička * (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
- dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať
   * povinná výstroj účastníků závodících bez psa


- doprovodná akce SHORT:

- bez povinné výstroje

Doporučená výstroj:

Nabitý mobilní telefon, čelová svítilna nebo baterka,... Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Ubytování:

- ve vlastních stanech nebo pod širákem přímo v areálu KK Šlapanice
- individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí - např. Penzion u Zajíčků
- v zatepleném podkroví klubovny - k dispozici je 16 postelí, cena za postel a noc je 100 Kč, pes zdarma, je však nutné mít pro psa vlastní domeček či klec. Do 22 hod budou otevřeny boční dveře pro vstup se psy, později bude k dispozici pouze strmé schodiště. Rezervaci je možné provést v poli poznámky v přihlášce (uveďte pro které noci se plánujete v podkroví ubytovat), platbu prosím proveďte společně s platbou startovného (rezervace bude provedena až po zaplacení)

Vyhlášení výsledků:

dog-trekking LONG ............................... neděle 16.4.2017 po 10 hod. (po vyhlášení MIDu)
doprovodná akce dog-maraton MID ....... neděle 16.4.2017 v 10 hod.
doprovodná akce SHORT ...................... sobota 15.4.2017 v 18 hod

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.

Další informace:

  • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
  • Závodníci jsou při dog-trekkingu i doprovodných akcích odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí
  • Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu! Na nouzovém telefonu či osobně v klubovně
  • Odvoz z trati „funguje vždy v čase 6–22 hod“ - ZDARMA při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa, za POPLATEK 100-300 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti)
  • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
  • Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů
  • Trasa prochází Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras a mnoha maloplošnými rezervacemi, pevně věříme, že ohleduplné chování k přírodě je pro všechny závodníky samozřejmostí
  • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli v klubovně nejpozději do 10:00 v neděli 16.4.2017
  • Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu KK Šlapanice, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům. V areálu bude připraveno 20–30 odkládacích kotců, zájemci se individuálně dohodnou s pořadatelem
  • Závodníci se mohou těšit na zabíjačkové hody a v sobotu se bude jako již tradičně opékat prasátko!

Sponzor letošního ročníku: